شماره پشتیبانی محصولات

7_88536495 021

فیلم‌آموز سی سالشه و متخصص تولید فیلم‌های آموزشی‌یه. سعی کرده درست زندگی کنه و به‌دردبخور باشه. دیگران می‌گن کارهایی که کرده تأثیر خوبی داشته الاهی که همین‌جور باشه.

آفتمالوم که بر پایه تحقیق و بررسی نیاز مدرسه‌ها، آموزگاران و خانواده‌ها راه‌اندازی شده؛ یکی از کارهای جدیدشه و امیدواره که این کار هم به‌دردبخور باشه. مثل همیشه توکلش به رحمان مهربون و امیدش به همراهی شماست. همین.